Παραίτηση Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της έκδοσης της Παρασκευής 10ης Σεπτεμβρίου 2021:

Η κ. Φροσούλα Πατσαλίδου, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Ο κ. Παναγιώτης Προκοπίου, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η κ. Ελένη Δημοσθένους, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι­σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η κ. Βασιλική Λοΐζου, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (με δοκιμασία), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι­σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1573