ΕΔΥ: Προαγωγή σε Ανώτερο Τεχνικο, Τεχνικές Υπηρεσίες,ΥΠΠΑΝ


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.10.2021, στον ΑΝΑΓΙΩΤΟ Κυριάκο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


716