ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 14.02.2020 (αρ. γνωστοποίησης 156), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.02.2022, στην ΣΙΣΜΑΝΗ Ερνεστίνα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


596