ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις στο ΑΞΙΚ - ΥΠΠΑΝ


*Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Κλάδου Γενικών Σπουδών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, Ανώτερη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 01.04.2022 στην ΣΙΑΜΜΑ Τατιάνα.

*Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης δύο κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτή, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, Ανώτερη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 01.04.2022, στους:
1. ΙΑΚΩΒΟΥ Χριστίνα
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


551