ΕΔΥ: Προαγωγές σε έξι μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης έξι κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22.07.2022 (αρ. γνωστοποίησης 749), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 01.07.2023, στους πιο κάτω:
1. ΗΛΙΑ Ελίκκο

2. ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΗ Αντώνη

3. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ Εμμανουέλα

4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Γιάννη

5. ΧΑΣΑΠΗ-ΙΩΑΝΝΟΥ Μαρίνα

6. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κώστα
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


643