ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΑΝ


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης πέντε κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 19.11.2021 (αρ. γνωστοποίησης 1037), αποφάσισε μετά τη μη αποδοχή της προσφοράς διορισμού που έγινε στους υποψήφιους ΣΑΒΒΑ Μαρία, ΧΡΙΣΤΟΥ Κλειώ, ΤΤΟΦΗ Ιάκωβο και ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ Χρυστάλλα, να την ακυρώσει και να προσφέρει διορισμό στους επόμενους, σε σειρά κατάταξης στον Πίνακα Διοριστέων, υποψήφιους, από 03.07.2023. Αυτοί είναι οι:

1. ΠΕΡΑΤΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ (Αρ. Αιτ. 1834274)
2. ΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗ ΜΟΡΦΩ (Αρ. Αιτ. 1827494)
3. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αρ. Αιτ. 1832245)
4. ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ (Αρ. Αιτ. 1831159)

Η προσφορά διορισμού στις πιο πάνω, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην επιστολή προσφοράς διορισμού που θα τους αποσταλεί.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


645