Διορισμός Ελπιδοφόρου Νεοκλέους στη θέση Διευθυντή Δημοτικής ΥΠΠ, αναδρομικά από 1.9. 2011

04 Δεκ 2018 - 14:56


Προαγωγές σε 13 μόνιμες θέσεις Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας

15 Νοε 2018 - 21:24


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 2 θέσεις Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας

15 Νοε 2018 - 21:21


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας

15 Νοε 2018 - 21:17


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Πρώτου Επιμελητή Υπουργείο Παιδείας

15 Νοε 2018 - 21:16


ΕΔΥ: Διορισμοί σε 4 μόνιμες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Υπ. Παιδείας

14 Νοε 2018 - 18:56


Η Τέρψα Κωνσταντινίδου , νέα Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ

12 Νοε 2018 - 17:08

Newsletter