ΕΕΥ: Εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας


Στα καθοριζόμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα

H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι από τώρα και στο εξής δεν θα προβαίνει στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για διαπίστωση της Ελληνικής ή/και Αγγλικής γλώσσας, στα απαιτούμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τη διοργάνωση των εν λόγω εξετάσεων θα διεξάγει η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως αρμόδια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική νομολογία, όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις προαγωγής θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη γνώση της γλώσσας στο απαιτούμενο από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών τεκμηρίων για τα απαιτούμενα από ορισμένα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδα γνώσης της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσα, έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eey.gov.cy.

Πληροφορείστε περαιτέρω ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων διοργανώνει γραπτή εξέταση για την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε διάφορα επίπεδα, το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016.

Σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας εξετάσεων έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Εξετάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams. Συμβουλεύονται όσοι επιθυμούν να τεκμηριώσουν μέσω γραπτής εξέτασης την κατοχή των γλωσσών αυτών στα επίπεδα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας θέσεων που προτίθενται να διεκδικήσουν να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες διευθετήσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter12