ΕΕΥ: Προς αιτητές/υποψηφίους για τους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων παραχωρούνται μονάδες για τα ακόλουθα:

-  Πτυχία

-  Μεταπτυχιακά Διπλώματα/Τίτλους (Postgraduate Diploma/Master)

-  Διδακτορικούς Τίτλους

-  Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

-  Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να κατατίθενται προκαταβολικά πιστοποιητικά/έγγραφα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς εγγραφής ή/και μοριοδότησης στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων (πιστοποιητικά συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια/συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, πιστοποιητικά γάμου κλπ.). Τέτοια πιστοποιητικά θα μπορούν να υποβληθούν όταν και εφόσον τα άτομα αυτά τύχουν διορισμού σε μόνιμη βάση οπόταν και θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς προαγωγής, μετάθεσης κλπ.

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά/έγγραφα που σχετίζονται με την εγγραφή/ μοριοδότηση στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων αναγράφονται αναλυτικά στην τελευταία σελίδα των σχετικών εντύπων για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων, καθώς και στην ενότητα «Νομοθεσία», στα άρθρα 28Β και 28ΒΒ, στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132