ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέσεις Διευθυντών Μέσης Γενικής

21 Ιαν 2022 - 13:58


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή Βοηθών Διευθυντών Α' Μέσης Γενικής για Αγγλικά και Φυσική Αγωγή

18 Ιαν 2022 - 17:06


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Βοηθοό Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

18 Ιαν 2022 - 15:31


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Μαθηματικά

18 Ιαν 2022 - 15:23


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

18 Ιαν 2022 - 15:15


ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντών Α’ Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία και Μουσική

14 Ιαν 2022 - 13:21


Προαγωγές σε θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τη Φυσική

13 Ιαν 2022 - 13:53


Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Πρώτου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α11

13 Ιαν 2022 - 11:18


ΕΕΥ: Προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για τα Αγγλικά

12 Ιαν 2022 - 13:03


Π. Αντωνίου: Είναι αδύνατον να καλυφθούν όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στα σχολεία

12 Ιαν 2022 - 10:48

Newsletter