ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

24 Ιαν 2020 - 16:45


ΕΕΥ: Προαγωγές Β. Διευθυντών Α’ Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά

23 Ιαν 2020 - 13:51


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Προδημοτικής Εκπαίδευσης

23 Ιαν 2020 - 12:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΒΔΑ΄ Μέσης Γενικής για ΣΕΑ

22 Ιαν 2020 - 14:38


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Διευθυντή Μέσης Τεχνικής

22 Ιαν 2020 - 14:35


ΕΕΥ: Προαγωγές ΒΔΑ’ Μέσης Γενικής για Σχεδιασμό και Τεχνολογία, Χημεία και Εμπορικά/Οικονομικά

22 Ιαν 2020 - 13:13


EEY: Προαγωγές σε ΒΔΑ’ Μέσης Γενικής για Οικιακή Οικονομία και Φυσιογνωστικά/Βιολογία

20 Ιαν 2020 - 13:20


Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ για τη Φυσική Αγωγή

17 Ιαν 2020 - 13:20


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

16 Ιαν 2020 - 14:14


ΕΕΥ: Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη

15 Ιαν 2020 - 12:10
Newsletter