ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών...

31 Μαρ 2020 - 13:29


ΕΕΥ: Μονάδες μετάθεσης εκπαιδευτικών

24 Μαρ 2020 - 12:14


ΕΕΥ: Αναβολή συνεντεύξεων για προαγωγές

18 Μαρ 2020 - 13:55


ΕΕΥ: Ανακοίνωση που αφορά αντικαταστάτες

16 Μαρ 2020 - 14:38


ΕΕΥ: Αναβολή Συνεντεύξεων για Προαγωγή στη θεση Βοηθού Διευθυντή για τα Φιλολογικά

16 Μαρ 2020 - 14:34


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

13 Μαρ 2020 - 15:25


Εξυπηρέτηση κοινού στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

13 Μαρ 2020 - 13:28


Επικύρωση διορισμών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική

13 Μαρ 2020 - 11:17


ΕΕΥ: Αιτήσεις υποψήφιων Εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη

11 Μαρ 2020 - 15:08


EEY: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά και τη Μουσική

11 Μαρ 2020 - 14:13
Newsletter