ΕΕΥ: Αλλαγή προγράμματος για συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή

19 Απρ 2021 - 11:48


ΕΕΥ: Αναβάλλεται η ανακοίνωση των προγραμματισμένων μεταθέσεων

15 Απρ 2021 - 15:51


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

13 Απρ 2021 - 15:34


EEY: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

13 Απρ 2021 - 15:29


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη ΣΕΑ

13 Απρ 2021 - 15:26


ΕΕΥ: Προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α’ Μέσης Τεχνικής για την Ξυλουργική–Επιπλοποιία

13 Απρ 2021 - 12:18


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για την Οικιακή Οικονομία

12 Απρ 2021 - 13:40


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Μέσης Γενικής για Γεωγραφία και Τέχνη

09 Απρ 2021 - 13:51


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

08 Απρ 2021 - 14:22


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Μουσική

08 Απρ 2021 - 14:18
Newsletter