ΕΕΥ: Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά

04 Ιαν 2022 - 15:11


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

04 Ιαν 2022 - 15:07


ΕΕΥ: Αφορά ενδιαφερόμενους για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη Προδημοτικής και Δημοτικής

04 Ιαν 2022 - 15:01


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

03 Ιαν 2022 - 12:25


Αναγκαστική αφυπηρέτηση

31 Δεκ 2021 - 09:46


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Φυσιογνωστικά/Βιολογία και Μουσική

29 Δεκ 2021 - 17:19


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Διευθυντή Μέσης Γενικής -23 θέσεις

29 Δεκ 2021 - 17:13


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Βοηθό Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής για Φυσική

29 Δεκ 2021 - 17:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για τα Αγγλικά

22 Δεκ 2021 - 14:40


ΕΕΥ: Προαγωγές στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

21 Δεκ 2021 - 15:03

Newsletter