ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

26 Ιουλ 2022 - 12:51


ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση αορίστου, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου, διορισμοί με σύμβαση στην Προδημοτική

26 Ιουλ 2022 - 12:43


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Ειδικής Εκπαίδευσης

26 Ιουλ 2022 - 12:38


ΕΕΥ: Μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης

26 Ιουλ 2022 - 12:31


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής - Προδημοτικής

26 Ιουλ 2022 - 12:23


ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση προγρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης

25 Ιουλ 2022 - 12:58


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

15 Ιουλ 2022 - 17:01


ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση σε αορίστου, μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου, διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική

15 Ιουλ 2022 - 16:50


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Προδημοτικής

15 Ιουλ 2022 - 16:42


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

15 Ιουλ 2022 - 16:37

Newsletter