ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Μέσης Γενικής

17 Σεπ 2021 - 14:00


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

17 Σεπ 2021 - 12:30


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

16 Σεπ 2021 - 14:59


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

16 Σεπ 2021 - 14:55


ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση εκπ. αορίστου διάρκειας και διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Γενική

13 Σεπ 2021 - 12:13


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

13 Σεπ 2021 - 12:05


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

13 Σεπ 2021 - 11:59


ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Ειδικής Εκπαίδευσης

10 Σεπ 2021 - 15:32


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

10 Σεπ 2021 - 15:29


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής

10 Σεπ 2021 - 15:23
Newsletter
ygeia news rss