ΕΕΥ:Ενστάσεις για τη μοοριοδότηση /αποτελέσματα εξετάσεων για εγγραφή στους καταλόγους διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής τηςημερομηνίας 30.3.2018, επιθυμεί να υπενθυμίσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η μοριοδότηση που εμφανίζεται στους πίνακες/καταλόγους είναι όπως αυτή έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι κατά τον Νόμο και Κανονισμούς η αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα λαμβάνει υπόψη και δεν θα εξετάζει οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με τη μοριοδότηση/αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


99