Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ελληνομάθειας 2021-2022

27 Μαι 2022 - 13:32


Εγγραφή και Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/τριών Μέσης Εκπαίδευσης 2022 -2023

27 Μαι 2022 - 11:34


Διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων

26 Μαι 2022 - 12:32


Αξιολόγηση του θεσμού των Επιτηρητών Ασφαλείας σε Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές Σχολές

16 Μαι 2022 - 13:11


Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων Β’ Τετραμήνου

12 Μαι 2022 - 21:00


Εγκύκλιος: Πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος που ρυθμίζονται κεντρικά στο ΥΠΠΑΝ

06 Μαι 2022 - 14:46


Β' Φάση Έρευνας για το φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο - Προγραμματισμός επισκέψεων ερευνητικής ομάδας

02 Μαι 2022 - 09:06


Έλεγχος rapid test σε μαθητές/ριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών - Μάιος 2022

28 Απρ 2022 - 19:40


Εγκύκλιος: Οδηγίες για την ομαλή ένταξη Ουκρανών μαθητών/ριών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα

14 Απρ 2022 - 10:52


Επιμορφωτικό σεμινάριο για αξιοποίηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στην τυπική μάθηση για εκπαιδευτικούς

05 Απρ 2022 - 14:05


Newsletter