Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίου σε μαθητές για μεταφορά από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα


Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίου σε μαθητές για τη μεταφορά τους από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα

Αναφορικά με τη διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε μαθητές για χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, σας πληροφορώ ότι θα πρέπει να δίνονται κάθε μήνα αποκλειστικά στους μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τα λεωφορεία για τη μεταφορά τους στο σχολείο και είναι λήπτες βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας ή λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) μόνο, με επίδειξη σχετικού αποδεικτικού στοιχείου. Σε περίπτωση που μείνουν εισιτήρια αδιάθετα, θα πρέπει, κάθε μήνα, να επιστρέφονται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Με βάση τα πιο πάνω, οι λήπτες οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος ή επιδόματος εξαιρούνται του δικαιώματος δωρεάν παροχής εισιτηρίου.

Για να καταστεί δυνατή η προμήθεια του αναγκαίου αριθμού εισιτηρίων, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε τον συνολικό αριθμό των μαθητών του σχολείου σας που είναι δικαιούχοι με επιστολή στο τηλεομοιότυπο 22 800638, υπόψη κου Λ. Λεοντίου.

 

α.α. Ζ. Πολυδώρου

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                    Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης Γενικής                              Διευθυντής Τεχνικής και Επαγγελματικής            

Εκπαίδευσης                                                       Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

554