Εγκύκλιος για τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις, σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές


Διευθυντές/Διευθύντριες

Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,

Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Ενδοσχολικές εκδηλώσεις

Σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου ypp 9676, με ημερομηνία 23-09-2019, η οποία αντικαθίσταται με την παρούσα σημειώνεται ότι:

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αποτελούν σημαντική παράμετρο του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος και έχουν ως βασικό σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών για τη σημασία διαφόρων επετείων, παράλληλα με την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους ευαισθησίας και την παροχή ευκαιριών για ανάδειξη των καλλιτεχνικών τους κλίσεων, ενδιαφερόντων και ταλέντων.

2. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομο, ευχάριστο και κατανοητό για τα παιδιά, τα οποία θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στη διοργάνωση όσο και στην παρουσίαση κάθε εκδήλωσης, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι μακρόσυρτες ομιλίες από καθηγητές και να γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

3. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να περιορίζονται στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται πιο κάτω και να διοργανώνονται πάντοτε με σεβασμό στον διδακτικό χρόνο των μαθητών/μαθητριών, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σπαταλιέται σε διοργάνωση ή προετοιμασία άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, πέραν των προβλεπόμενων από τους ισχύοντες κανονισμούς και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης, τελικής καλλιτεχνικής ή άλλης εκδήλωσης η προετοιμασία θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

4. Για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση των ενδοσχολικών εκδηλώσεων, παρακαλείσθε όπως εφαρμόζετε τις πιο κάτω οδηγίες:

(1) Με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών (20 Α):

Σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές 8.

(1) Σχολικές αργίες είναι:

(α) Όλες οι αργίες της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) οι διακοπές των Χριστουγέννων, από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) ημερομηνιών.

(γ) οι διακοπές του Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, συμπεριλαμβανόμενων και των δύο (2) ημερών.

(δ) οι ακόλουθες θρησκευτικές γιορτές:

(i)  Ονομαστήρια του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

(ii)  30ή Ιανουαρίου, Τριών Ιεραρχών και Ελληνικών Γοαμμάτων.

(iii)  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, και

(iv)   11η Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα).

(2) Οι καθιερωμένοι σχολικοί εορτασμοί, για τους οποίους μπορεί να διατεθούν μέχρι δύο (2) διδακτικές περίοδοι, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η έναρξη των τακτικών μαθημάτων και ο καθιερωμένος αγιασμός.

(β) η επέτειος της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Σεπτεμβρίου.

(γ) η επέτειος των Οκτωβριανών του 1931, στις 21 Οκτωβρίου.

(δ) η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, στις 27 Οκτωβρίου.

(ε) η ημέρα μνήμης των Πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου.

(στ) η επέτειος του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου.

(ζ) η επέτειος της υιοθέτησης της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις 20 Νοεμβρίου.

(η) η γιορτή των Χριστουγέννων, στις 23 Δεκεμβρίου.

(θ) η γιορτή των Ελληνικών Γοαμμάτων της 30ης Ιανουαρίου, στις 29 Ιανουαρίου, (ι) η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821, στις 24 Μαρτίου, και (ια) η επέτειος της 1ης Απριλίου 1955, στις 31 Μαρτίου.

(3) Για τις ακόλουθες επετείους, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τις οποίες μπορεί να διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος:

(α) Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης για τη Δημοκρατία, στις 7Δεκεμβρίου.

(β) Ημέρα Μνήμης του Εθνάρχη Μακαρίου Γ, στις 19 Ιανουαρίου.

(γ) Γιορτή του Δέντρου, Περιβάλλοντος και Οικολογίας, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

(δ) Επέτειος της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 3 Μαρτίου.

(ε) Γιορτή του Πάσχα, την τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα.

(4) Για τις ακόλουθες επετείους γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη:

(α) Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη Μικρασιατική Καταστροφή, στις 14 Σεπτεμβρίου.

(β) μέρα του Εκπαιδευτικού, στις 5 Οκτωβρίου.

(γ) επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στις 24 Οκτωβρίου.

(δ) επέτειος της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου.

(ε) Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, στις 27 Ιανουαρίου.

(στ) Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

(ζ) Ημέρα μνήμης ηρώων μαθητών, στις 13 Μαρτίου.

(η) Ολυμπιακή Ημέρα, στις 6 Απριλίου.

(θ) Εργατική Πρωτομαγιά, στις 30 Απριλίου.

(ι) Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ημέρα Μνήμης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στις 8 Μαΐου.

(ια) Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου.

(ιβ) Ημέρα μνήμης πεσόντων στο Μαρί, στις 11 Μαίου, και

(ιγ) Επέτειος του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950, στις 15 Ιανουαρίου.

(5)    Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (2), (3) και (4) για τις σχολικές επετείους συμπέσει να είναι σε ημέρα που είναι αργία του Σαββατοκύριακου, τότε η εκδήλωση ή η ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και η ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη πραγματοποιούνται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με απόφαση της Διεύθυνσης του σχολείου.

(6)    Για οποιονδήποτε άλλο εορτασμό ή εκδήλωση ή επέτειο, απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

(7)    Μαθητής που απουσιάζει από εκδήλωση του σχολείου θεωρείται ότι σημειώνει τόσες απουσίες όσες και οι ώρες της εκδήλωσης, οι οποίες καταχωρίζονται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή.

6. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η αποστολή μμηνυμάτων του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα περιοριστεί στους καθιερωμένους σχολικούς εορτασμούς, για τους οποίους διατίθενται δύο (2) διδακτικές περίοδοι.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                         Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
                                                                                                Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
                                                                                                  Κατάρτισης                           

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

3971