Συντονιστές και Μέντορες για τη Σχολική Εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συντονιστές και Μέντορες για τη Σχολική Εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε για τα εξής:

2. Στο πλαίσιο της Σχολικής Εμπειρίας του προγράμματος της Παιδαγωγικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Κύπρου προκύπτει ανάγκη ανάπτυξης μεντορικής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων και εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η μεντορική διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας αποτελεί συλλογική ευθύνη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. Ο Συντονιστής Βοηθός Διευθυντής θα συντονίζει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τους μέντορες και θα επιβλέπει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

3. Για την ομαλή διεξαγωγή της Σχολικής Εμπειρίας των συμμετεχόντων προκύπτουν οι πιο κάτω υποχρεώσεις:

α) καθοδήγηση των συμμετεχόντων σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα διδάξουν,

β) διευκόλυνση των συμμετεχόντων στην επιλογή μαθημάτων που θα διδάξουν και θα παρακολουθήσουν στα σχολεία,

γ) εξασφάλιση των μέσων και υλικών που θα απαιτηθούν για τη διδακτική τους εξάσκηση,

δ) παρακολούθηση της διδασκαλίας των συμμετεχόντων και υποβολή εισηγήσεων

ε) ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη σχολική ζωή.

4. Αναλυτικότερα, οι μέντορες πρέπει να:

α) συνεργάζονται στενά με τον Συντονιστή Βοηθό Διευθυντή και να αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ συμμετεχόντων και υπευθύνων της ειδικής διδακτικής του μαθήματος, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Βοηθό Διευθυντή,

β) καταρτίζουν σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Βοηθό Διευθυντή, με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της σχολικής εμπειρίας των συμμετεχόντων,

γ) καθοδηγούν και υποστηρίζουν τον συμμετέχοντα να δοκιμάσει προσεγγίσεις σε θέματα εποικοδόμησης, διαφοροποίησης, διαμορφωτικής αξιολόγησης και οργάνωσης της τάξης/εργαστηρίου,

δ) παρέχουν ανατροφοδότηση στον συμμετέχοντα μετά το τέλος της διδασκαλίας του,

ε) συνεργάζονται με τους υπευθύνους και εποπτεύοντες για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του συμμετέχοντα,

στ) διευκολύνουν τον συμμετέχοντα να γνωρίσει τη σχολική ζωή και να εμπλακεί σε σχετικές δραστηριότητες,

ζ) ενθαρρύνουν, προγραμματίζουν και ελέγχουν την εφαρμογή του προγράμματος της Σχολικής Εμπειρίας πέρα από τη διδασκαλία (π.χ. αναστοχασμός, συνδιδασκαλίες, συμμετοχή σε δραστηριότητες και συνεδρίες),

η) επιδεικνύουν έμπρακτα διάθεση για υποστήριξη των συμμετεχόντων με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

α.α. Ν. Γιασουμή                                                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                    Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                           Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν. κ. Λεωνίδα Κυριακίδη, Πρόεδρο Επιτροπής Συντονισμού Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Επαρχιακούς Π.Λ.Ε.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter1087