Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2020


Διευθυντές/ντριες

Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Ιδίου Τύπου

Θέμα: Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλεται συνημμένα το πρόγραμμα των σεμιναρίων που οργανώνονται από τους Επιθεωρητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σημειώστε ότι:

(α) Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών δημοσίων και ιδιωτικών ιδίου τύπου, στα σεμινάρια της ειδικότητάς τους είναι υποχρεωτική.

(β) Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα σεμινάρια της επαρχίας στην οποία διδάσκουν, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

(γ) Οι εκπαιδευτικοί από τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, παρομοίου ή διαφορετικού τύπου, μπορούν να παραστούν στο σεμινάριο της επαρχίας τους.

Παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο σ' όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                        Διευθυντής Τεχνικής

                                                                                                        Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1837