Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης-Συμπληρωματική εγκύκλιος


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Ιδίου Τύπου)

Θέμα: Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου με αριθμό ypp10828 και ημερομηνίας 22 Μαΐου 2020, διευκρινίζεται ότι τα όσα διαλαμβάνονται στο σημείο 3(Β) για τις Α' και Β' τάξεις Λυκείων και 1ο και 2ο έτος ΤΕΣΕΚ ισχύουν και για τη Γ' Λυκείου και 3ο έτος ΤΕΣΕΚ και προστίθεται στο σημείο 4 (ως Γ) η εξής παράγραφος:

«Οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν σημειώσει αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, δεν παραπέμπονται σε ανεξετάσεις και απολύονται. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι μαθητές/μαθήτριες σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερου του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που ισχύει για κάθε μάθημα».

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης               Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής                                                                                            Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter998