Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/τριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020-2021


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/τριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2020­2021 θα επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία των γονιών/κηδεμόνων στα σχολεία. Η επιβεβαίωση των εγγραφών θα αρχίσει στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου 2020.

Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες ότι η επιβεβαίωση εγγραφής του παιδιού τους θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020.

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών θα αποσταλούν στα σχολεία οι καταστάσεις με τους/τις μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους.

Για την επιβεβαίωση των εγγραφών θα ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία:

1. Επιλογή του εικονιδίου Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ.

2. Καταχώρηση του αριθμού του κινητού του γονέα/κηδεμόνα, του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του/της μαθητή/τριας και της ημερομηνίας γέννησης του/της.

Ακολούθως θα γίνεται έλεγχος από το σύστημα για επιβεβαίωση των καταχωρημένων στοιχείων.
Ι.Στην περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν καταχωρηθούν σωστά, θα εμφανίζεται μήνυμα για να ξαναδοκιμάσει ή να επικοινωνήσει με την ομάδα του Help Desk του ΥΠΠΑΝ.

ΙΙ Σε περίπτωση που είναι ορθές οι πληροφορίες που καταχωρήθηκαν, θα παράγεται ένας κωδικός αριθμός (OTP) από το Σύστημα και θα αποστέλλεται στο κινητό του γονέα/κηδεμόνα.

Καταχώρηση του Κωδικού αριθμού (ΟΤΡ). Ακολούθως θα εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη στο οποίο θα δίνεται το όνομα του/της μαθητή/τριας, η τάξη και το σχολείο, στο οποίο θαφοιτήσει.

4. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, το σύστημα θα ζητήσει προαιρετικά επιπλέον πληροφορίες για τον/τη μαθητή/τρια. Με την καταχώρηση ή μη αυτών των πληροφοριών, θα μπορεί να προχωρεί άμεσα σε Επιβεβαίωση Εγγραφής.

5. Μετά την Επιβεβαίωση Εγγραφής, θα δίνεται επίσης προαιρετικά η επιλογή ηΠληρωμή, με την οποία ο γονέας/κηδεμόνας θα μπορεί να καταβάλει το ποσό των €8 ευρώ, το οποίο αφορά το Σχολείο (εκδρομές κλπ.).

6. Μόλις ολοκληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία θα ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας με αποστολή email και sms.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του παιδιού τους, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους, τις ημέρες των εγγραφών όπως αυτές έχουν οριστεί (29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2020), ώστε να διεκπεραιωθεί η επιβεβαίωση της εγγραφής. Επισυνάπτεται πίνακας στο Παράρτημα Α (αρχείο EXCEL), ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί.

Σημειώνεται ότι κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίοι/οποίες έχουν παραμείνει στάσιμοι λόγω απουσιών, έτσι ώστε να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφής με φυσική παρουσία και να συμπληρωθούν τα στοιχεία τους στο σχετικό αρχείο.

Για τυχόν διευκρινίσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προγραμματισμού του ΥΠΠΑΝ (τηλ. 22800769, 22800941) καθώς και τους οικείους λειτουργούς στήριξης των Γραμματειών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                                          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και

                                                                                  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter3606