Εξ Αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το Microsoft Teams


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Εξ Αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το Microsoft Teams

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), συνεχίζει την προσφορά εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής Microsoft Teams στη μαθησιακή διαδικασία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Η σειρά σεμιναρίων απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις που έχουν ήδη προσφερθεί ή/και σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει προηγούμενες επιμορφώσεις και θέλουν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες και δυνατότητες της Microsoft Teams.

Το σεμινάριο θα προσφέρεται σε τρεις συναντήσεις, οι οποίες αφορούν σε τρία μέρη: Μέρος Α’, Β’ και Γ’, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στο Παράρτημα Ι. Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις έξι Ομάδες όπως αυτές παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα_για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τις τρεις συναντήσεις στην Ομάδα που θα επιλέξουν:

Ομάδα

Ημέρα, ημερομηνία συναντήσεων

Ώρα

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής

Ομάδα 1

Δευτέρα, 09/11/2020

16:00-17:30

Κυριακή, 08/11/2020

Δευτέρα, 16/11/2020

Δευτέρα, 23/11/2020

Ομάδα 2

Τρίτη, 10/11/2020

16:00-17:30

Κυριακή, 08/11/2020

Τρίτη, 17/11/2020

Τρίτη, 24/11/2020

Ομάδα 3

Τετάρτη, 11/11/2020

16:00-17:30

Δευτέρα, 09/11/2020

Τετάρτη, 18/11/2020

Τετάρτη, 25/11/2020

 

Ομάδα 4

Δευτέρα, 30/11/2020

16:00-17:30

Πέμπτη, 26/11/2020

Δευτέρα, 07/12/2020

Δευτέρα, 14/12/2020

Ομάδα 5

Τετάρτη, 02/12/2020

16:00-17:30

Πέμπτη, 26/11/2020

Τετάρτη, 09/12/2020

Τετάρτη, 16/12/2020

Ομάδα 6

Παρασκευή, 04/12/2020

16:00-17:30

Πέμπτη, 26/11/2020

Παρασκευή, 11/12/2020

Παρασκευή, 18/12/2020

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi- eqqrafes.ac.cv στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια» (αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://mvprofile.pi.ac.cv. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες σε κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που διαθέτουν μέσω του λογαριασμού τους στο Microsoft 365 του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα, θα εμφανιστεί το προγραμματισμένο σεμινάριο και στην εφαρμογή Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα για το σεμινάριο που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected], [email protected] και [email protected] .

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ. Κυπριανός Λούης:  Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης: Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου: Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιεχόμενο εξ αποστάσεως σεμιναρίου επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με θέμα την εφαρμογή Microsoft Teams

Microsoft Teams - Μέρος Α:

  • Δημιουργία ψηφιακής τάξης με το Microsoft Teams: Δημιουργία ομάδας (team), προσθήκη μελών (members) και ρυθμίσεις ομάδας (settings).
  • Βασικά στοιχεία ομάδας: κανάλια (channels), δημοσιεύσεις (posts), αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων (files).
  • Συσκέψεις (meetings): προγραμματισμένες (scheduled) ή άμεσες (meet now) συσκέψεις, τήρηση παρουσιών.
  • Συνομιλίες (chat): Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος επικοινωνίας έξω από μια ψηφιακή τάξη.

Microsoft Teams - Μέρος Β:

  • OneNote: Ψηφιακό σημειωματάριο για τον/την εκπαιδευτικό
  •  OneNote Class Notebook: Ψηφιακό σημειωματάριο για την τάξη.
  •  Planner: Προγραμματισμός και διαχείριση εργασιών (tasks) για ομάδες.
  • Παρακολούθηση μάθησης μέσα από το Insights.

Microsoft Teams - Μέρος Γ:

  • Forms: Δημιουργία κουίζ και ερωτηματολογίων, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
  • Αναθέσεις εργασιών (Assignments): Δημιουργία ανάθεσης, βαθμολογία, κλίμακες (rubrics), συγκέντρωση αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

1742