Ανάκτηση κωδικών πρόσβασης προγράμματος Ms Teams από μαθητές/τριες


Oι μαθητές/τριες υποχρεώνονται να παρακολουθούν την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία εάν παραστεί ανάγκη και ότι η μη συμμετοχή τους θα πιστώνεται με απουσία.

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Ανάκτηση κωδικών πρόσβασης προγράμματος Ms Teams από μαθητές/τριες

Αναφορικά με το πιο θέμα, έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι, μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών έχει απολέσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Πρόγραμμα Ms Teams.

Παρακαλούνται όλοι/ες οι μαθητές/τριες όπως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης των κωδικών πρόσβασης στο Πρόγραμμα Ms Teams.

Σημειώνεται ότι η Εξ' Αποστάσεως εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί από την Βουλή. Συνεπώς όλοι/ες οι μαθητές/τριες υποχρεώνονται να παρακολουθούν την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία εάν παραστεί ανάγκη και ότι η μη συμμετοχή τους θα πιστώνεται με απουσία.

Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια έχει απολέσει τους εν λόγω κωδικούς για το Πρόγραμμα Microsoft Teams θα πρέπει να αποταθεί στη Γραμματεία της σχολικής του μονάδας.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ. Κυπριανός Λούης:  Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης: Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

1670