Ετήσιο Κυπροελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2021


Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

ΘΕΜΑ: Ετήσιο Κυπροελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2021

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας τους, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη στήριξη του Συνδέσμου Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ), διοργανώνουν το ετήσιο Κυπροελλαδικό Συνέδριο με θέμα:
«Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στη μετά-covid 19 Εποχή»

2. Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τρίτη 19 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 , μεταξύ των ωρών 9:00-14:00.
3. Παρακαλούνται οι Καθηγητές ΣΕΑ, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν εισήγηση στο Συνέδριο, να αποστείλουν σύντομη περιγραφή της πρότασή τους (300-500 λέξεις) το αργότερο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]y. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Συνέδριο παρακαλούνται όπως, αφού εξασφαλίσουν άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου τους, συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής και την αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                 Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης   Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής                                                                                                  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


399