Παράταση υποβολής αιτήσεων για Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών


Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για τη σχολική χρονιά 2021-2022. Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για ανάληψη θέσης Απόσπασης, Ειδικού Συμβούλου ή Συνδετικού Λειτουργού για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις διάφορες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες για τη σχολική χρονιά 2021-2022, ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 στις 14:00.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι χειρόγραφες ή/και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές, ενώ δεν θα δοθεί άλλη παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Επισυνάπτεται ο σχετικός σύνδεσμος: http://enimerosi.moec.gov.cv/vpp11531

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


792