Αντιμετώπιση της χειμερινής περιόδου στις σχολικές μονάδες σε σχέση με την πανδημία COVID-19


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Αντιμετώπιση της χειμερινής περιόδου στις σχολικές μονάδες σε σχέση με την πανδημία COVID-19

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα έχω οδηγίες να σας πληροφορήσω ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, οι πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων πρέπει να εφαρμόζονται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την αποτροπή της διασποράς της νόσου COVID-19. Ως εκ τούτου, ο συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων, κυρίως στα διαλείμματα αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες.

  1. Σε ό,τι αφορά στη χρήση της κεντρικής θέρμανσης λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, συστήνεται όπως αυτή γίνεται με παράλληλο άνοιγμα παραθύρων ώστε να επιτυγχάνεται ο αερισμός της αίθουσας. Συγκεκριμένα, συστήνεται όπως παραμένουν ανοιχτά ένα ή δύο παράθυρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, σε κάθε αλλαγή περιόδου (περίπου κάθε 40-45 λεπτά) και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τα παράθυρα μπορούν να ανοίγονται για διάρκεια πέντε (5) λεπτών για αερισμό του χώρου.
  2. Υπογραμμίζεται ότι η χρήση κλιματιστικών για θέρμανση, όπου υπάρχει, επιτρέπεται σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες οδηγίες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)

για Γενικό Διευθυντή

Κοιν. : Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία : Δ.Μ.Γ.Ε.

: Δ.Δ.Ε.

: Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε : Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


755