Προγραμματισμός εργασιών κατά την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Εσπερινών Σχολείων, Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου Τύπου

Θέμα: Προγραμματισμός εργασιών κατά την περίοδο 11-29 Ιανουαρίου 2021

Με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.1 Λειτουργία Γυμνασίων

Α. Οι ώρες διδασκαλίας των εξεταζόμενων και των μη εξεταζόμενων μαθημάτων να είναι σε αναλογία με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων (των 38 ωρών). Επισυνάπτονται πίνακες με τις προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος για τις τρεις τάξεις Γυμνασίου.

1.2 Λειτουργία Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Α. Για την Α' και Β' Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα ενημερώνεστε ότι, στο ενδεικτικό θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός, που αφορά την αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα (συντρέχουσα αξιολόγηση - 60%), όπως φαίνεται στα δείγματα ενδεικτικών που επισυνάπτονται και ο τελικός βαθμός του Α' Τετραμήνου θα προκύψει με συνυπολογισμό του βαθμού της γραπτής εξέτασης στο τέλος του σχολικού έτους.

Β. Στα γνωστικά αντικείμενα, όπου με βάση την καταγραφή της 10ης Δεκεμβρίου 2020, εντοπίστηκαν εκκρεμότητες, που αφορούν τους δείκτες βασικού εγγραματισμού, οι Διευθυντές/Διευθύντριες, Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές/Συντονίστριες ειδικοτήτων

κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον ΕΜΕ της ειδικότητας, παρακαλούνται να φροντίσουν όπως αυτές καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γ. Όσον αφορά τη βελτίωση βαθμολογίας στα μη εξεταζόμενα μαθήματα λόγω των ειδικών συνθηκών σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2021. Οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Η γραπτή εξέταση θα είναι διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών (45'), σε ύλη η οποία θα καθοριστεί από την κάθε σχολική μονάδα και ο βαθμός της οποίας θα αποτελεί τον τελικό βαθμό του Τετραμήνου.

Γ. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες στην Α' και Β' Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα προχωρήσουν στη διδασκαλία με βάση τους Προγραμματισμούς του Β' Τετραμήνου.

Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα σχολική χρονιά και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η λήξη του Α' Τετραμήνου για τα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές καθορίζεται ως η 15η Ιανουαρίου 2021 και η έναρξη του Β' Τετραμήνου η 18η Ιανουαρίου 2021.

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1150