Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ' τάξη Γυμνασίου


Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(υπόψη Καθηγητών/τριών ΣΕΑ)

ΘΕΜΑ: Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου μετά τη Γ' τάξη Γυμνασίου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Η Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου (Έντυπο 1) θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους μαθητές και να επιστραφεί στον Καθηγητή ΣΕΑ, μέχρι τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021. Με την επιστροφή των Δηλώσεων Προτίμησης Τύπου Σχολείου (Έντυπο 1), ο Καθηγητής ΣΕΑ θα πρέπει να συμπληρώσει τα Έντυπα 2 και 3. Το Έντυπο 2 να σταλεί από τον Διευθυντή του σχολείου στους οικείους Επαρχιακούς Επιθεωρητές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ το Έντυπο 3 μόνο στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέχρι τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας: [email protected] Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού: [email protected] Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας/Αμμοχώστου: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου: [email protected] Γραφείο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: [email protected]

2. Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν θα γίνει συνεργασία των Γραμματειών των Σχολείων με τις Σχολικές Εφορείες για την κατανομή των μαθητών στα Λύκεια και στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ).

3. Μαζί με τη Δήλωση Προτίμησης Τύπου Σχολείου (Έντυπο 1), να αποσταλεί στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών η Συνοδευτική Επιστολή (Έντυπο 4).

4. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την επιλογή τους υποβάλλοντας γραπτό αίτημα (α) στη Διεύθυνση του σχολείου τους μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ή (β) στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αν κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη δικαιολογούν και η αποδοχή της δεν δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

            

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


693