Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Στα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλονται οι κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης μαθητών/ριών, με σκοπό την προαγωγή του σχολικού έργου και της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς των παιδιών κατά την υλοποίηση δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

1. Σημειώνεται ότι, στους βασικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του 2017 (Μέρος V (22). (1)(α)), γίνεται αναφορά στα Παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή και την ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τα Παιδαγωγικά μέτρα, που προνοούνται στους Κανονισμούς στο Παράρτημα Ι, στις περιπτώσεις μαθητών, που προβαίνουν σε οπτικογράφηση ή/και ηχογράφηση εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, συστήνονται τα ακόλουθα Παιδαγωγικά μέτρα:

* Δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση για συμμετοχή του μαθητή στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση (Κανονισμός 22.2 (α)(ί-ίν, vii, viii)).

* Η αδικαιολόγητη απουσία από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα καταγράφεται (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii)).

*Δεν επιτρέπεται η παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση έξυπνων συσκευών (π.χ. έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα) ή λογισμικού Η/Υ το οποίο χρησιμοποιείται για καταγραφή ήχου και εικόνας (Κανονισμός 22.2 (α) (xi-xiv).

*Η συμμετοχή και παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ατομική υπόθεση του κάθε μαθητή. Δεν επιτρέπεται σε τρίτα άτομα να παρεμβαίνουν ή και να παρενοχλούν την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο μαθητής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον/την εκπαιδευτικό/τρια σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε άλλο άτομο μαζί του και παρακολουθεί το μάθημα (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).

*Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση ακατάλληλου ψηφιακού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).
*Δεν είναι επιτρεπτή η αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).

*Στις περιπτώσεις που μαθητές θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή για καταγραφή ήχου ή και εικόνας του μαθήματος, τότε ο/η εκπαιδευτικός/τρια θα τις αφαιρεί και θα τις παραδίδει στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).

* Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του εξ αποστάσεως μαθήματος (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).ix.     Κάθε είδους λεκτική ή υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική συμπεριφορά θεωρείται παράπτωμα (Κανονισμός 22.2 (α) (i-iv, vii, viii).

3. Η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους/τις εκπαιδευτικούς ή/και το γραμματειακό προσωπικό αποτελεί πειθαρχικό/ποινικό αδίκημα.

4. Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό και τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου με στόχο τον σεβασμό και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου σας.

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν. : Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (commissionerdataprotection.gov.cy) : Γ.Ε.Μ.Ε. : Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας :ΟΕΛΜΕΚ : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, : Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, [email protected]

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1373