Προώθηση αιτημάτων από τα σχολεία για Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων/Λυκείων και Σχολών
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Προώθηση αιτημάτων από τα σχολεία για Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021, ημερ. 8.1.2021 η λειτουργία των σχολείων διενεργείται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η μόνη περίπτωση για την οποία δικαιολογείται η προώθηση αιτήματος από τα σχολεία για αντικατάσταση εκπαιδευτικού είναι όταν ο/η εκπαιδευτικός αδυνατεί για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, όπως για παράδειγμα σοβαρή ασθένεια, επιπλοκές στην εγκυμοσύνη κ.λπ., να εκτελεί τα καθήκοντά του/της με εξ αποστάσεως εργασία.

2. Επισημαίνεται ότι προτού προωθηθεί το αίτημα των σχολείων για αντικατάσταση, ο/η εκπαιδευτικός που θα απουσιάσει για λόγους υγείας θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Δ. Λoύης: Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης: Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.:

-Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας -Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας -Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


337