12η Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές/τριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών


Διευθυντές/τριες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολών
Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: 12η Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, διοργανώνει Ημερίδα Πληροφορικής για μαθητές/μαθήτριες της Γ' τάξης Γ υμνασίων και της Α’ τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ημερίδα έχουν μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες δεν συμμετείχαν προηγουμένως σε παρόμοια Ημερίδα.

Η Ημερίδα αποσκοπεί στο να ενημερώσει, να διαφωτίσει, αλλά κυρίως να ενθαρρύνει τους νέους μας να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής, καθώς και να πληροφορηθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η επιστήμη αυτή. Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει συζήτηση σε γενικότερα θέματα / ερωτήματα για την Επιστήμη της Πληροφορικής που απασχολούν τους μαθητές / τριες που θα συμμετάσχουν, καθώς και επιδείξεις τεχνολογικών εφαρμογών σε ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής. Αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom, το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Οι μαθητές / τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ημερίδα θα πρέπει:

i)     να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ενυπόγραφη συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για εγγραφή τους στην Ημερίδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]  Η συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για εγγραφή στην Ημερίδα βρίσκεται στο σύνδεσμο:

https://drive.aooale.com/file/d/1clrx18QrL2aCZAaPQP6aiv2vqX2v7tr/view?usp=sharing

ii)    να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην ημερίδα το αργότερο μέχρι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://ucy.zoom.us/meeting/register/tJwtceyppjIiG9TGV412MgrpC0nhTDBRpvkH

Αν ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων ενδιαφέροντος ξεπεράσει το διακόσια (200), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη και την αντιπροσώπευση από όλα τα σχολεία όπου έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο 22892700.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους/ες τους/τις καθηγητές/τριες Πληροφορικής και εκπαιδευτές/τριες Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου σας όπως λάβουν μέρος στην Ημερίδα.

Δρ Κυπριανός Λούης                                     Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.: - Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού, Πρόεδρο Τμήματος Πληροφορικής
(υπόψη Επίκουρου Καθηγητή Γιάννου Σαζείδη, φαξ: 22892701)
- Πρόεδρο Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (φαξ: 22 767349

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


453