Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό των σχολείων


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για COVID-19 σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό των σχολείων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στη βάση του πλάνου στοχευμένου ελέγχου με rapid test στους χώρους εργασίας για όλες τις ομάδες εργαζομένων που θα επαναδραστηριοποιούνται, οι εργαζόμενοι που θα επιστρέφουν στον εργασιακό τους χώρο θα υποβάλλονται σε έλεγχο με rapid test, ο οποίος θα παραχωρείται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας μέσω των μονάδων δειγματοληψίας. Για υλοποίηση του στόχου αυτού, οι εργαζόμενοι μπορούν να μεταβαίνουν στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας.

2. α) Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί όπως και άλλοι εργαζόμενοι στα σχολεία, τα οποία θα λειτουργήσουν με φοίτηση με φυσική παρουσία, θα πρέπει, πριν την επιστροφή τους στα σχολεία, να υποβληθούν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για COVID-19. Με βάση τα πιο πάνω, το προσωπικό του σχολείου σας με την επιστροφή στο σχολείο πρέπει να παρουσιάσει στη Διεύθυνση αρνητικό rapid test. Η σχετική βεβαίωση πρέπει να φυλαχθεί από τη Διεύθυνση ώστε να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ζητηθεί για έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους.

β) Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τις ημερομηνίες που θα καθοριστούν για τη διενέργεια ελέγχου των εργαζομένων, βάσει αλφαβητικής σειράς (επώνυμο). Επισημαίνεται ότι τα rapid test έχουν ισχύ επτά (7) ημερών.

3. Επιπρόσθετα, από την 1η Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή ο υποχρεωτικός εβδομαδιαίος έλεγχος με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) του προσωπικού που εργάζεται σε επιχειρήσεις/υπηρεσίες που βρίσκονται σε λειτουργία ή και θα επαναδραστηριοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις/υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή και σε εβδομαδιαία ισχύ rapid test για το προσωπικό τους, όπως καθορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια κάθε σχολείου πρέπει να ετοιμάσει πρόγραμμα και να ενημερώσει άμεσα το προσωπικό για την πιο πάνω υποχρέωση. Η σχετική βεβαίωση πρέπει να φυλάσσεται από τη Διεύθυνση και να είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ζητηθεί για έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους. Σχετικά επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 27/01/2021, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα.

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)

 για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.. 

Δ.Μ.Γ’Ε·  Γ.Ε.Δ.Ε., Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1171