Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2021


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

Θέμα: Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2021

Σας πληροφορούμε ότι, με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης έχει οριστεί ως τρίτη εξεταστική περίοδος για τις απολυτήριες εξετάσεις η εβδομάδα 17-19 Φεβρουαρίου 2021.

Δρ Κυπριανός Λούης                                               Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής                                                                                                         Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1168