Εγκύκλιος: Διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Θέμα: Διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να διευκρινίσω ότι, σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, η διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για τους εκπαιδευτικούς και για το προσωπικό των σχολείων, όπως και για όλους τους εργαζομένους που επανέρχονται με φυσική παρουσία στην εργασία τους, είναι υποχρεωτική.

  1. Σε ό,τι αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Γ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών συστήνεται η διενέργεια τεστ για λόγους υγειονομικής ασφάλειας. Σημειώνεται, όμως, ότι η μη προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος rapid test δεν αποτελεί λόγο άρνησης εισόδου στο σχολείο για μαθητές/μαθήτριες.
  2. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι του μαθητικού πληθυσμού θα γίνονται στα σημεία δειγματοληψίας που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και όχι με κινητές μονάδες στα σχολεία, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)

για Γενικό Διευθυντή

Κοιν. : Δ.Μ.Γ.Ε.

: Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε

: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1155