Σεμινάρια Φεβρουαρίου-Μαρτίου Μέσης Γενικής και Τεχνικής


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας,

Θέμα: Σεμινάρια Φεβρουαρίου-Μαρτίου

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα ενημερώνεστε ότι τα σεμινάρια Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς 2020-2021 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω Ms-Teams από τις 22 Φεβρουαρίου έως και την 01 Μαρτίου 2021. Η διάρκεια κάθε τηλεσυνάντησης ανά ειδικότητα δεν θα υπερβαίνει της μίας ώρας. Οι σύνδεσμοι (link) και οι κωδικοί σύνδεσης για το σεμινάριο κάθε ειδικότητας θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

 1. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στις σχολικές τους μονάδες και κάθε σχολική μονάδα θα προνοήσει έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί της κάθε ειδικότητας να είναι στην ίδια αίθουσα την ώρα της διεξαγωγής του σεμιναρίου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα ενωθούν μέσω Ms- Teams ως ομάδα ανά ειδικότητα και όχι ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά.
 2. Ο/Η συντονιστής/ τρια ΒΔ θα είναι υπεύθυνος /η για το απουσιολόγιο, το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κάθε ειδικότητας όπως φαίνεται στο συνημμένο κατάλογο μετά τη λήξη των σεμιναρίων.
 3. Το θεματολόγιο των εν λόγω σεμιναρίων είναι:
  *Μετάβαση στην Ψηφιακή Εκπαίδευση
  *Γενικότερα θέματα κάθε ειδικότητας

Σχετικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν πριν από τις 22 Φεβρουαρίου 2021, στην επίσημη ιστοσελίδα της κάθε ειδικότητας του ΥΠΠΑΝ.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των Σεμιναρίων κάθε ειδικότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής                                                                                                Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (1)

 1. Γιώργος Μίαρης:
  Feb 11, 2021 at 08:50 PM

  1. Στην πρώτη περίοδο της εγκυκλίου για Σεμινάρια Φεβρουαρίου, όπως αναγγέλονται, αναγράφεται [ή ...αντιγράφεται η φράση] : " ενημερώνεστε ότι τα σεμινάρια Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς 2020-2021 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως"...
  2. Ποια η τήρηση των Υγεινομικών Πρωτοκόλων, όταν όλοι μαζί οι καθηγητές -ιδίως των πολυάριθμων ομάδων ειδικοτήτων, λ.χ. φιλολόγων, συγκεντρώνονται στον ίδιο -συνήθως περιορισμένο- χώρο;


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


876