Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 2020 - 2021


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Λυκειακού Κύκλου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 2020 - 2021

Σας ανακοινώνουμε το θέμα του φετινού Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας:

«Σπάνια στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ελληνισμός λειτουργεί ως μοντέλο για την Ευρώπη. Γνωρίζουμε βέβαια τον Ανθρωπισμό και στη συνέχεια τον Διαφωτισμό, αλλά δεν γνωρίζουμε συνήθως ότι το υπόβαθρό τους είναι ο Ελληνισμός. [...] Ακόμα και η Ελληνική Επανάσταση θεωρείται ως μία λογική συνέπεια του Ελληνισμού, της Αναγέννησης, του Ανθρωπισμού και του Διαφωτισμού.[...] Η ιστορία μας έχει επηρεάσει όλη την ιστορία της Ευρώπης και κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Νίκος Λυγερός, «Ο Ελληνισμός ως μοντέλο για την Ευρώπη»

(απόσπασμα από διάλεξη)

Με βάση το παράθεμα και έχοντας στον νου ότι διανύουμε μία περίοδο κρίσης σε πολλά επίπεδα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, να επιχειρηματολογήσετε στα ακόλουθα:

Ποια πρότυπα συμπεριφοράς μπορεί να εμπνεύσει διαχρονικά ο Ελληνισμός των μεγάλων αγώνων και των αξιών, στην Ευρώπη και στον κόσμο, και πώς μπορεί ο Ελληνισμός να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη γενική κρίση που διέρχεται σήμερα;

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 18η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. - 13:30 μ.μ., με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως αναθεωρήθηκαν από τη σχολική χρονιά 2020-2021, και οι οποίοι επισυνάφθηκαν στην εγκύκλιο ypp11498a, με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τελευταία ημερομηνία αποστολής των δοκιμίων (ένα από κάθε σχολείο) είναι η Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021.

Τα δοκίμια θα πρέπει να αποστέλλονται σε έξι (6) καλής ποιότητας φωτοαντίγραφα, μαζί με το πρωτότυπο, στη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, υπόψη κ. Σπύρου Αντωνέλλου, ΠΛΕ, και κ. Σοφίας Ιωάννου, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων. Στον φάκελο αποστολής να αναγράφεται η ένδειξη «Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμίου Ελληνικής Πρεσβείας 2020­2021».

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                          Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής                                                                                                Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


585