Εγκύκλιος: Αίτημα εκπαιδευτικών για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων


Διευθυντές/Διευθύντριες
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Αίτημα εκπαιδευτικών για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων

    Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται για λόγους υγείας να αιτηθούν την παραχώρηση εύλογων προσαρμογών ή διευκολύνσεων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, να το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη συνέχεια θα προωθήσει άμεσα τα αιτήματα που θα υποβληθούν για γνωμάτευση στο αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τις απορρέουσες διαδικασίες.

 Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κυπριανός Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ, Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1357