Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου rapid test σε μαθητές/μαθήτριες και προσωπικό Γυμνασίων


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων
Διευθύνοντες Προπαρασκευαστικής Μαθητείας (ΣΜΕΕΚ)

θέμα: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε μαθητές/μαθήτριες και προσωπικό Γυμνασίων

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να παρακαλέσω όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς/προσωπικό του σχολείου σας ότι σε περίπτωση επαναλειτουργίας των Γυμνασίων στις 16/3/2021, θα διενεργηθούν οργανωμένοι έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε όλα τα Γυμνάσια από μονάδα δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας. Κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας θα επισκεφθούν όλα τα Γυμνάσια την Τρίτη, 16/3/2021 και την Τετάρτη, 17/3/2021, στη βάση προγράμματος, το οποίο θα σας αποσταλεί.

2. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών για την ανάγκη προσκόμισης έντυπου συγκατάθεσης (δακτυλογραφημένου ή χειρόγραφου) το οποίο θα προσκομίσουν τα παιδιά την πρώτη ημέρα επιστροφής στο σχολείο, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους ελέγχους. Για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα (SMS) που θα ενημερώνει για τη διενέργεια του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στο σχολείο σας και για την ανάγκη υπογραφής εντύπου συγκατάθεσης, με το πιο κάτω λεκτικό:

«Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στη διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στον/στην_(όνομα μαθητή/μαθήτριας) του τμήματος του/της (ονομασία σχολείου)  Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα, αρ.κιν.τηλ. γονέα/κηδεμόνα, υπογραφή ημερομηνία». 

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης) για Γενικό Διευθυντή

Κοιν.: Π.Λ.Ε.

Επαρχιακά Γ ραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

: Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


3643