Προώθηση της Εθνικής Εφαρμογής Ιχνηλάτησης Επαφών CovTracer - EN


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων,
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Προώθηση της Εθνικής Εφαρμογής Ιχνηλάτησης Επαφών CovTracer - EN

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η εθνική εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών CovTracer - Exposure Notification (CoνTracer - ΕΝ), για κινητές συσκευές, η οποία αναμένεται να αποτελέσει συμπληρωματικό και ενισχυτικό εργαλείο στη διαδικασία ιχνηλάτησης και, ως εκ τούτου, πολύτιμο εργαλείο καταπολέμησης της εξάπλωσης του ιού Covid-19, ειδικότερα εν όψει των χαλαρώσεων των περιοριστικών μέτρων.

Η εφαρμογή, η οποία έχει αναπτυχθεί υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ), διεκπεραιώνει την ανταλλαγή - μέσω Bluetooth - ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων των χρηστών, με σκοπό την προειδοποίηση όσων χρηστών έχουν έρθει σε πιθανή στενή επαφή με άτομο που, επίσης, χρησιμοποιεί την εφαρμογή και το οποίο έχει βρεθεί θετικό στον ιό. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Coνid-19 που χρησιμοποιούν την εφαρμογή έχουν την επιλογή όπως καταχωρίσουν στην εφαρμογή κωδικό (OneTime Password) που θα τους προμηθεύσει η Επιδημιολογική Μονάδα του ΥΥ και να ενημερώσουν μέσω της εφαρμογής -χωρίς να δίνονται στοιχεία για την ταυτότητά τους-, τις πιθανές επαφές τους, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα ενδεδειγμένα βήματα. Σημειώνεται ότι n εφαρμογή λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του χρήστη. 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής CovTracer-EN εντάσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διασυνοριακή λειτουργικότητα εφαρμογών ιχνηλάτησης που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή πύλη (European Federation Gateway Service), με την οποία το σύστημα της κυπριακής εφαρμογής έχει διασυνδεθεί και έτσι παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου της αλυσίδας μετάδοσης του ιού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό υιοθέτησης και χρήσης της εφαρμογής αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας και μεγιστοποίησης του οφέλους που δύναται να προκύψει από τη χρήση της. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και 15% χρήσης από τον πληθυσμό είναι ικανό να μειώσει τις μολύνσεις κατά 15% και τους θανάτους κατά 11%. Η συλλογική προώθηση της λήψης και χρήσης της εφαρμογής είναι καθήκον όλων μας, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μαζικής υιοθέτησης της εφαρμογής και, συνεπακόλουθα, η αναχαίτιση της διασποράς του ιού και η όσο το δυνατό γρηγορότερη επιστροφή της κοινωνίας μας σε συνθήκες κανονικότητας.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play Store όσο και στο Apple App Store.

■     Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=cy.gov.dmrid.covtracer

■     Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/coytracer/id1510330601

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τον τρόπο λειτουργίας της μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https ://covtracer.dm rid.gov. cy.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το πιο πάνω θέμα, προτρέποντάς τους όπως προχωρήσουν σε εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής CovTracer-EN.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

α.α. Δρ Γιασουμής Νικόλας, Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

: Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


306