Πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος που ρυθμίζονται κεντρικά στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Διευθυντές/ντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Θέμα: Πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος που ρυθμίζονται κεντρικά στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως είναι γνωστό, ρυθμίζει τις πτυχές του Ωρολογίου Προγράμματος των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τα μαθήματα:

Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Τούρκικα, Φωτογραφία (Β Λυκείου), Θέατρο, Γραφικές Τέχνες (Β και Γ Λυκείου Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών), Γραφιστικές Τέχνες (Κατεύθυνση Καλών Τεχνών Γ Λυκείου), Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Οικιακή Οικονομία.

Για την καλύτερη και χωρίς λάθη ετοιμασία του προγράμματος αυτού, τα σχολεία πρέπει μέχρι τις 21/5/2021 να δώσουν τις πληροφορίες που περιγράφονται πιο κάτω:

1) Έντυπο 1 όπως το συνημμένο έντυπο. Οι οκτώ (8) στήλες συμπληρώνονται ως εξής:

(i)    Συνδιδασκαλία. Γράφεται το όνομα της συνδιδασκαλίας όπως θα γραφεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης, τα τμήματα που είναι αυτόνομα και δεν συμμετέχουν σε συνδιδασκαλίες (π.χ. Β1_ 1 και Β1_2 στο Έντυπο 1), να αναγράφονται σε αυτή τη στήλη.

Το όνομα της συνδιδασκαλίας, για πρακτικούς λόγους, είναι χρήσιμο να έχει μέχρι 5 χαρακτήρες.

(ii)   Περίοδοι. Με τα νέα Ωρολόγια ο αριθμός των περιόδων για τις οποίες θα διδάσκεται η συνδιδασκαλία είναι 4 εκτός από τις στηρίξεις.

(iii)       Τμήματα. Γράφονται όλα τα τμήματα που συμμετέχουν στη συνδιδασκαλία. Με αυτή την πληροφορία θα είναι δυνατό δυο συνδιδασκαλίες, αν δεν έχουν κοινό τμήμα και κοινό καθηγητή, να διδάσκονται την ίδια περίοδο.

(iv)  Μαθήματα. Τα μαθήματα που συμμετέχουν στη συνδιδασκαλία.

(v)   Αριθμός τμημάτων που θα δημιουργηθούν για κάθε μάθημα.

(vi)  Αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα.

(vii) Συνδέσεις: Στη στήλη αυτή πρέπει να αναφερθούν ποιες συνδιδασκαλίες συνδέονται μεταξύ τους.

(viii)     Άλλα μαθήματα στη Συνδιδασκαλία: Στη στήλη αυτή πρέπει να αναγραφούν τα άλλα μαθήματα και ο αριθμός τμημάτων (Φυσική(2)) που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη συνδιδασκαλία.

Μετά τον πίνακα πρέπει να γράφονται τα σύνολα των περιόδων για έλεγχο. Στο παράδειγμα, το μάθημα Θέατρο 2x4 σημαίνει ότι θα υπάρχουν 2 τμήματα Θεάτρου.

Να δοθούν τα ονόματα και τα τηλέφωνα του Διευθυντή και των προγραμματιστών, που θα έχουν την ευθύνη του Ωρολογίου Προγράμματος, ώστε στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα να μπορούν να επιλύονται. Τα προβλήματα είναι δυνατό να πρέπει να επιλυθούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Όποιο πρόβλημα νομίζετε ότι θα παρουσιαστεί στην κατασκευή του ωρολογίου προγράμματος, να το σημειώσετε στο τέλος του εντύπου.

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί έντυπο όπως το έντυπο 1.

Οι πιο πάνω πληροφορίες να αποστέλλονται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στο fax. 22800862 (υπόψη κ. Α. Κυριάκου) όπως επίσης ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή στο email: [email protected]

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, παρακαλώ να αποτείνεστε στον κ. Άθω Κυριάκου, τηλ. 22-809511.

Πρόγραμμα

α.α. Α. Φιλίππου                                           Δρ  Ηλίας Μαρκάτζιης

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                  Διευθυντής Μέσης Τεχνικής    

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης       και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


696