Άμεση ανάγκη για απασχόληση Συμβούλου στις Βρυξέλλες


ΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ανάγκη για Απόσπαση Συμβούλου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για απασχόληση Συμβούλου, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες.

  1. Συνημμένα αποστέλλεται η Ανακοίνωση, στην οποία φαίνονται αναλυτικά τα Καθήκοντα, οι Ευθύνες και τα Προσόντα που απαιτούνται για τη θέση καθώς και το Έντυπο Αίτησης.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όχι αργότερα από τις 24 Ιουνίου 2021 με συμπληρωμένο και το ειδικό έντυπο.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


937