Προκήρυξη του 11ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Προκήρυξη του 11ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γ ενικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ο κλάδος των Εικαστικών Τεχνών, προκηρύσσουν τον 11ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών για μαθητές/τριες της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Ο ετήσιος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών έχει ως στόχο την προώθηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι Εικαστικές Τέχνες στη ζωή των ανθρώπων, καθώς επίσης και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της αυτογνωσίας και της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριων μας. Επιπλέον συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και ενεργών, δημοκρατικών, συνειδητοποιημένων πολιτών, που έχουν επίγνωση της ταυτότητάς τους, που ενδιαφέρονται για όσα συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον τους, ασκούν κριτική, αλλά αναλαμβάνουν και ενεργό δράση.
Δρ Κυπριανός Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΤΑΣΗ»

«Έλα λοιπόν απ’ την αρχή να ζήσουμε τα χρώματα

Έλα λοιπόν να στρώσουμε το φως

Θα πιάσουμε το σύννεφο

Θα βγούμε από την συμφορά του χρόνου

Από την άλλη όψιν της κακοτυχιάς

Θα παίξουμε τον ήλιο μας στα δάκτυλα

Στις εξοχές της ανοικτής καρδιάς

Θα δούμε να ξαναγεννιέται ο κόσμος»

Οδυσσέας Ελύτης: «Η Γέννηση της Μέρας». Απόσπασμα.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν έργα υπό το πνεύμα ελπίδας και αισιοδοξίας, προσδοκώντας σε μια νέα εποχή Ανάτασης-Αναγέννησης της Ανθρωπότητας και του Πλανήτη μας, που έχουν τόσο πληγεί τα τελευταία χρόνια.

Οδnvίες για τον Διαγωνισμό

  1. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Εικαστικών Τεχνών, όπως ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι υποχρεωτική, αφού υλοποιεί μια ενότητα του αναλυτικού προγράμματος με ταυτόχρονη εφαρμογή των πέντε (5) Δεικτών Επιτυχίας και των αντίστοιχων Δεικτών Επάρκειας. Βοηθούμε τους μαθητές/τριες να εκφράσουν καλλιτεχνικά τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις απόψεις τους, να διερευνήσουν, να μελετήσουν, να πειραματιστούν και τελικά να δώσουν εικαστικές λύσεις.
  2. Οι μαθητές/τριες θα δημιουργούν τα έργα τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των Εικαστικών Τεχνών. Οι διδάσκοντες/ουσες θα συζητήσουν και θα αναλύσουν το θέμα με τους μαθητές/τριές τους, θα εισηγηθούν σχετικά βοηθήματα για μελέτη και έρευνα, ενώ το σχολείο θα διευκολύνει τους μαθητές/τριες με την παροχή υλικών ή με ανάλογες διευθετήσεις για χρήση της βιβλιοθήκης, της αίθουσας Τέχνης κ.λπ.

Οι μαθητές/τριες κατατάσσονται ηλικιακά σε δύο επίπεδα, ως εξής:

Επίπεδο 1: Μαθητές των τάξεων Α', Β' και Γ' Γ υμνασίου
Επίπεδο 2: Μαθητές των τάξεων Α', Β' και Γ' Λυκείου

3.  Τα έργα, ανάλογα με τον αριθμό των δημιουργών τους και ανάλογα με τα υλικά και μέσα που επιλέγουν οι μαθητές/τριες, υπάγονται σε 2 ομάδες και χωρίζονται σε έξι (6) Κατηγορίες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

Σχέδιο

Α

 

2

Ζωγραφική

Α

Β

3

Χαρακτική

Α

Β

4

Video Art

--

Β

5

Τ ρισδιάστατες Κατασκευές (ενδοσχολικός χώρος)

--

Β

6

Τ ρισδιάστατες Κατασκευές (εξωσχολικός χώρος)

 

Β

4. Το μέγεθος των έργων στην κατηγορία (Α) Ατομική Εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100cm σε πλάτος ή σε ύψος.

5. Ο διαγωνισμός λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2022. Ο αριθμός των Έργων που θα επιλεγούν για την ποιότητά τους από το κάθε Σχολείο είναι μέχρι δύο (2) έργα ανά Κατηγορία. Τα έργα αυτά πρέπει να φωτογραφηθούν και οι φωτογραφίες τους να αποσταλούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα την βδομάδα μεταξύ 24/01/22 - 31/01/22.

6. Τα βραβευθέντα έργα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στο ΚΤΜΜΕ του ΥΠΠΑΝ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα.

7. Για κάθε ατομική ή ομαδική συμμετοχή πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται όλα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, μαζί με τη φωτογραφία του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν. Σε ομαδικές εργασίες άνω των πέντε (5) μαθητών/τριών να αναγράφονται τα Τμήματα που συμμετέχουν στη δημιουργία του έργου και όχι ονόματα μαθητών.

Τα στοιχεία των μαθητών που χρειάζονται να δηλωθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Όνοματεπώνυμο μαθητή/τριας                            2. Γυμνάσιο/Λύκειο              3. Κατηγορία

4. Σχολείο                                                                   5. Τηλέφωνο σχολείου          6. Όνομα καθηγητή/τριας

Κριτήρια Αξιολόγησης τελικού Έργου

  •  Προσωπική έκφραση και επιλεγόμενη λύση στο εικαστικό πρόβλημα
  •  Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των υλικών και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν
  • Αρχές σύνθεσης
  • Εναρμόνιση των καλλιτεχνικών / δομικών στοιχείων στην παρουσίαση της ιδέας
  • Αισθητικό αποτέλεσμα
  • Εφαρμογή του δοθέντος θέματος

Κριτικές Επιτροπές

  1. Θα υπάρχουν δύο (2) Κριτικές Επιτροπές, μία για τα Γυμνάσια και μία για τα Λύκεια. Θα αποτελούνται από την ΕΜΕ Τέχνης, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καθηγητών Τέχνης και εκπρόσωπο Καθηγητή/τρια Εικαστικών Τεχνών από κάθε επαρχία.
  2. Οι Κριτικές Επιτροπές δεν δεσμεύονται να αποδώσουν Βραβείο σε οποιαδήποτε κατηγορία ή θέση, εάν κρίνουν διαφορετικά.

Βραβεία

Α' Ατομική Εργασία - Κατηγορίες 1,2,3

Α' Βραβείο: €50 - Τιμητικό Δίπλωμα
Β' Βραβείο: Τιμητικό Δίπλωμα
Γ' Βραβείο     «                   «
Έπαινοι (6) - Τιμητικό Δίπλωμα

Β' Ομαδική Εργασία - Κατηγορίες 2,3,4

Α' Βραβείο: €80 - Τιμητικό Δίπλωμα
Β' Βραβείο: Τιμητικό Δίπλωμα
Γ' Βραβείο: «                   «
Έπαινοι (6) - Τιμητικό Δίπλωμα

Γ' Ομαδική Εργασία - Κατηγορία 5

Α' Βραβείο: €100 - Τ ιμητικό Δίπλωμα
Β' Βραβείο: Τιμητικό Δίπλωμα
Γ' Βραβείο: «          «
Έπαινοι (6) - Τιμητικό Δίπλωμα

Δ' Ομαδική Εργασία - Κατηγορία 6

Α' Βραβείο: €130 - Τ ιμητικό Δίπλωμα
Β' Βραβείο: Τιμητικό Δίπλωμα
Γ' Βραβείο: «          «
Έπαινοι (6) - Τιμητικό Δίπλωμα

Σημ. Τα χρηματικά Βραβεία για όλες τις κατηγορίες θα αποσταλούν στις Διευθύνσεις των Σχολείων, οι οποίες θα τα παραδώσουν στους βραβευθέντες.

Λεπτομέρειες για την Τελετή Βράβευσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


556