Συντονιστές/στριες και Μέντορες για Σχολική Εμπειρία στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών


Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συντονιστές/Συντονίστριες και Μέντορες για τη Σχολική Εμπειρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε τα εξής:

  1. Στο πλαίσιο της Σχολικής Εμπειρίας του προγράμματος της Παιδαγωγικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Κύπρου προκύπτει ανάγκη ανάπτυξης μεντορικής σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η μεντορική διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας αποτελεί συλλογική ευθύνη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. Ο/Η Συντονιστής/τρια Βοηθός Διευθυντής/τρια θα συντονίζει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τους μέντορες και θα επιβλέπει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.
  2. Για την ομαλή διεξαγωγή της Σχολικής Εμπειρίας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών προκύπτουν οι πιο κάτω υποχρεώσεις:

α) καθοδήγηση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων που θα διδάξουν,

β) διευκόλυνση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην επιλογή μαθημάτων που θα διδάξουν και θα παρακολουθήσουν στα σχολεία,

γ) εξασφάλιση των μέσων και υλικών που θα απαιτηθούν για τη διδακτική τους εξάσκηση,

δ) παρακολούθηση της διδασκαλίας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και υποβολή εισηγήσεων

ε) ενημέρωση των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για τη σχολική ζωή.

Αναλυτικότερα, οι μέντορες πρέπει να:

α) συνεργάζονται στενά με τον/την Συντονιστή/τρια Βοηθό Διευθυντή/τρια και να αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και υπευθύνων της ειδικής διδακτικής του μαθήματος, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Βοηθό Διευθυντή,

β) καταρτίζουν σε συνεννόηση με τον/την Συντονιστή/τρια Βοηθό Διευθυντή/τρια, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που λειτουργεί η σχολική μονάδα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της σχολικής εμπειρίας των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών,

γ) καθοδηγούν και υποστηρίζουν τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα να δοκιμάσει προσεγγίσεις σε θέματα εποικοδόμησης, διαφοροποίησης, διαμορφωτικής αξιολόγησης και οργάνωσης της τάξης/εργαστηρίου,

δ) παρέχουν ανατροφοδότηση στον/στην συμμετέχοντα/συμμετέχουσα μετά το τέλος της διδασκαλίας του,

ε) συνεργάζονται με τους υπευθύνους και εποπτεύοντες για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας,

στ) διευκολύνουν τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα να γνωρίσει τη σχολική ζωή και να εμπλακεί σε σχετικές δραστηριότητες,

ζ) ενθαρρύνουν, προγραμματίζουν και ελέγχουν την εφαρμογή του προγράμματος της Σχολικής Εμπειρίας πέρα από τη διδασκαλία (π.χ. αναστοχασμός, συνδιδασκαλίες, συμμετοχή σε δραστηριότητες και συνεδρίες),

η) επιδεικνύουν έμπρακτα διάθεση για υποστήριξη των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                      Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
                                                                            και ΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης

 Κοιν.

-  κ. Ζαχαρία Ζαχαρία, Πρόεδρο Επιτροπής Συντονισμού Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

-   Επαρχιακούς Π.Λ.Ε.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


455