Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής 2021-2022


Διοργανώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία. 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής, προκηρύσσεται η έναρξη του φετινού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής στην Κύπρο.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής διεξάγεται φέτος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), που αποτελείται από τις Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Στην Κύπρο ο διαγωνισμός, ο οποίος καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός, διοργανώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία. 

Ο διαγωνισμός έχει ως επίκεντρο τη στατιστική επιστήμη και τις επίσημες στατιστικές. Στόχος του είναι να προωθήσει τη στατιστική παιδεία, να κεντρίσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών για τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, να αναδείξει τον ρόλο των στατιστικών σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας και να προωθήσει την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Ο διαγωνισμός είναι δομημένος σε δύο μέρη, έναν εθνικό διαγωνισμό που διοργανώνεται από τις εθνικές στατιστικές Αρχές και τον ευρωπαϊκό τελικό που θα διοργανωθεί από τη Eurostat. Οι νικητές των εθνικών διαγωνισμών θα λάβουν μέρος στον ευρωπαϊκό τελικό, ο οποίος θα διοργανωθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η εθνική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην εθνική φάση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν σε δύο εργασίες. Η πρώτη εργασία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα αποτελείται από τρία μέρη με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Όλες οι ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις την ίδια μέρα και ώρα. Οι δέκα ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη εργασία, κάθε κατηγορίας, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη εργασία. Στη δεύτερη εργασία, οι ομάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν μια έκθεση στατιστικού περιεχομένου ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας ενός συνόλου δεδομένων το οποίο θα καθοριστεί από τους διοργανωτές. Κατά τη διεξαγωγή της εθνικής φάσης του διαγωνισμού θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των συμμετεχόντων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο ευρωπαϊκός τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2022 και αφορά στη δημιουργία ενός βίντεο, που να περιλαμβάνει την παρουσίαση επίσημων στατιστικών στοιχείων, για την υποστήριξη του επιλεγμένου μηνύματος της κάθε ομάδας, σχετικά με ένα προκαθορισμένο θέμα.

Για εγγραφή στον διαγωνισμό και για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς, τις ημερομηνίες, τα βραβεία και τις συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του διαγωνισμού στη διεύθυνση: http://esc2022-cyprus.cystat.gov.cy.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


348