Αναθεωρημένες Εγκύκλιες οδηγίες για τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)


Διευθυντές / ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Αναθεωρημένες Εγκύκλιες οδηγίες για τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου 6 Σεπτεμβρίου 2021 (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12681), παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους/τις Βοηθούς Διευθυντές/ντριες υπεύθυνους/ες των Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), τους καθηγητές/τριες ΣΕΑ, καθώς και όλους/ες τους/τις διδάσκοντες/ουσες, σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα Προγράμματα της ΕΑΕ.

Επισυνάπτεται:

  Κείμενο με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα Προγράμματα της ΕΑΕ.

Εγκύκλιες οδηγίες για τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης         Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης                              
 Διευθυντής Μέσης Γενικής      Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης                           Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


680