Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας - 2η Φάση


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοσίων Σχολείων
Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας - 2η Φάση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) συνεχίζει και κατά τη φετινή σχολική χρονιά το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας. Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, έτσι ώστε να προωθείται η αποτελεσματική αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Το εν λόγω Πρόγραμμα προσφέρεται από το ΠΙ σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο), μετά από διαγωνισμό που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Νομοθεσίας που διέπει τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων και περιλαμβάνει την παρακολούθηση Μαθησιακών Ενοτήτων, σε θεματικές που έχουν καθοριστεί μέσα από διαδικασία διάγνωσης αναγκών των εκπαιδευτικών αλλά και ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων. Στόχος του ΠΙ είναι να προσφέρει το Πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και ολοκλήρωσής του από όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, το χρονοδιάγραμμα, τις βεβαιώσεις παρακολούθησης κ.ά. παρατίθενται στο Παράρτημα. Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση, στις 06/12/2021 από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 6:30 μ.μ. Ο σύνδεσμος για την εν λόγω συνάντηση είναι ο ακόλουθος: https://bit.ly/cpi-dcde-phase2

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα (Δεκέμβριος 2021 - Μάιος 2022) θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας», αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά τους στοιχεία στο προφίλ τους. Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τις 29/11/2021 μέχρι και τις 12/12/2021. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων ανά βαθμίδα είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης. Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των δηλώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να παρακολουθήσουν αρχικά την Εισαγωγική Ενότητα και αμέσως μετά τη Μαθησιακή Ενότητα 01 - Μαθησιακός σχεδιασμός με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (υποχρεωτικές ενότητες). Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες, που θα λάβουν φέτος μέρος στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν επιπλέον Μαθησιακές Ενότητες κατά τη διάρκεια των επόμενων σχολικών ετών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν πέρσι στην Πρώτη Φάση του Προγράμματος (και έχουν ολοκληρώσει μία ή περισσότερες Μαθησιακές Ενότητες) έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν ή και να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Θα σταλεί προσωπικό email, στις 29/11/2021, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής στις ενότητες ΜΕ02-ΜΕ10.

Γ ια τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
Διευθύντρια
για Γενικό Διευθυντή

Κοιν:  Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ

Δ.Μ.Γ.Ε. Δ.Δ.Ε.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


313