Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021 στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί μετά από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναχαίτιση της πανδημίας, στις 24 Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1.   Έλεγχος SafePass για την είσοδο στα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

α) Από τις 29 Νοεμβρίου 2021 η παράγραφος 2 της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp13158) διαφοροποιείται, αφού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο έλεγχος κατοχής SafePass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus θα εφαρμόζεται στα άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω. Πρακτικά, για σκοπούς ελέγχου του SafePass στο σχολείο, αυτό θα εφαρμόζεται για μαθητές/μαθήτριες Γ’ τάξης Γυμνασίου και άνω.

Διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς φοίτησης στο σχολείο, για μαθητές/μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους καθώς επίσης και για μαθητές/μαθήτριες που ενδέχεται να φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι/ες έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, ο έλεγχος με την εφαρμογή CovScan Cyprus δεν είναι υποχρεωτικός.

Υπενθυμίζεται ότι συστήνεται όπως αξιοποιηθεί η εφαρμογή CovScan Cyprus για διευκόλυνση του ελέγχου της εγκυρότητας του SafePass όλων των μαθητών/ριών, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση του κωδικού QR από άτομα ηλικίας από δεκατεσσάρων (14) ετών και κάτω. Η εφαρμογή του λογισμικού μπορεί να εγκατασταθεί στις συσκευές (tablets) που υπάρχουν στα σχολεία.

β) Υπενθυμίζεται ότι, από τις 22 Νοεμβρίου 2021, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος κατοχής SafePass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus για το προσωπικό και επισκέπτες των σχολείων. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων, καθώς και επισκέπτες, πρέπει να επιδεικνύουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό (EUDCC) το οποίο πρέπει να εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.eudcc.gov.cv/. Το EUDCC μπορεί να παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή σε έντυπη μορφή, νοουμένου ότι σε αυτό εμφανίζεται ο κωδικός QR. Σε ό,τι αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης, η έκδοση γίνεται μια φορά. Διευκρινίζεται ότι από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 καταργείται το SafePass για όσα άτομα δεν λάβουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάροδο επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού. Εάν πρόκειται για πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από τεστ, από την 1 η Δεκεμβρίου 2021, η διαδικασία (έκδοση πιστοποιητικού και έλεγχος κατοχής πιστοποιητικού) επαναλαμβάνεται κάθε 72 ώρες σε περίπτωση ελέγχου με εξέταση PCR ή κάθε 48 ώρες σε περίπτωση ελέγχου με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για άτομα ηλικίας 18 ετών και πάνω που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα.

γ) Ο έλεγχος του SafePass εξακολουθεί να γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου ή από άτομο που ορίζεται από τη Διεύθυνση για τον σκοπό αυτό. Τονίζεται η σημασία και η υποχρέωση της τήρησης του ελέγχου του SafePass για είσοδο στον σχολικό χώρο, όπως αυτή καθορίζεται στα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα, καθώς και μέσω των αναφερόμενων σε αυτά κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
2.  Εορτασμοί και Εκδηλώσεις στα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Γ ενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Από τις 29 Νοεμβρίου 2021 αναστέλλεται η διεξαγωγή σχολικών εορταστικών εκδηλώσεων σε όλα τα σχολεία. Παρακαλούνται τα σχολεία να εφαρμόσουν πιστά όλα τα προαναφερθέντα, στην προσπάθειά μας να αναχαιτίσουμε την έξαρση του κορωνοϊού και να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών μας.

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1027