Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Μαθητικό Διαγωνισμό «Καντο ν’ ακουστεί 2022»


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέυα: Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καντο ν’ ακουστεί 2022»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερομηνίας 23/9/2021), που αφορά στη συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση για τη σχολική χρονιά 2021­2022), σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καντο ν’ ακουστεί 2022»

Ειδικότερα, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους μέχρι και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022. Στο παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον Διαγωνισμό. Επισυνάπτεται, επίσης, η αφίσα του Διαγωνισμού.

Γ ια περαιτέρω πληροφορίες ή και τυχόν διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, κ. Άννα Τσιάρτα (τηλ.: 22402339, email: [email protected]) και κ. Μαριάννα Ιωάννου (τηλ.:  22402338, email: [email protected]).

E. Χατζηκακού
(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου)
Διευθύντρια για Γενικό Διευθυντή

Κοιν: Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ
Δ.Μ.Γ.Ε.
Δ.Δ.Ε.
Γραφείο Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


232