Προκήρυξη Διαγωνισμού «INNOVA Challenge»


Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού «INNOVA Challenge»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ανακοινώνουν την Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων του Διαγωνισμού «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Δηλώσεις Συμμετοχής.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Κεντρικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επίτευξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών με την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, κριτικής σκέψης και παρουσίασης με στόχο την ανάπτυξη και παρουσίαση καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας από μαθητικές ομάδες υπό την καθοδήγηση «προπονητή/προπονήτριας» της επιλογής τους.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ο Διαγωνισμός «INNOVA Challenge» αφορά τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας σύμφωνα με τις προκλήσεις που θα δίνονται κάθε χρόνο. Για το φετινό διαγωνισμό υπάρχουν τρεις προκλήσεις:

-    Ψηφιοποίηση της Κοινωνίας

-    Αλλαγές στους κοινωνικούς κανόνες, τις αξίες και ζητήματα ηθικής

-    Αυξημένη σημασία αναγκών και συμπεριφορών των καταναλωτών

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων (Κατηγορία Α) και μαθητές και μαθήτριες Λυκείων/Τεχνικών Σχολών (Κατηγορία Β). Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 3 έως 8 άτομα, τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

Πρόσκληση Διαγωνισμού

Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή/Προπονήτριας

Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από τον/την αρχηγό ή τον/την προπονητή/προπονήτρια της κάθε ομάδας στα Ελληνικά, το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος ή να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Ανακοίνωση

https://www.research.org.cy/paratasi-kataliktikis-imerominias-diagonismos-innova-challenge/

Δήλωση Συμμετοχής

https://forms.gle/rprvAYcYfXna5fUP9

                                                                  α.α. Γ. Γιάγκου
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                         Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Γενικής                       Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Εκπαίδευσης                                            Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

 

 

Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


220