Έλεγχος rapid test σε μαθητές/ριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών - Μάιος 2022


Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ

Θέμα: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Πρόγραμμα Μαΐου 2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι το πρόγραμμα διενέργειας οργανωμένου ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) με λήψη ρινικού επιχρίσματος στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) θα συνεχισθεί, διαφοροποιημένο, μέχρι τις 13 Μαίου 2022. Κινητές μονάδες δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας θα επισκέπτονται τα σχολεία μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται και θα εξυπηρετούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες καθώς και το εκπαιδευτικό/άλλο προσωπικό του σχολείου που δύναται να εξυπηρετείται στις κινητές μονάδες δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό (σύμφωνα με το ισχύον δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας). Το πρόγραμμα θα ισχύσει από την Τρίτη, 3 Μαίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαίου 2022 (Τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι, αφού οι μαθητές/μαθήτριες θα προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα 48 ωρών με την επιστροφή τους στο σχολείο). Στους ελέγχους προτρέπονται να συμμετέχουν όλοι/όλες οι μαθητές μαθήτριες (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι είτε έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 90 ημερών) για να αποτυπώνεται, συστηματικά, η επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν κρούσματα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, η ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων με φυσική παρουσία.

2. Επισημαίνεται ότι στις σχολικές μονάδες, στις οποίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει καθημερινά το Υπουργείο Υγείας οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταφέρουν τα παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος στο πλαίσιο του μέτρου test to stay, από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ., οι κινητές μονάδες θα εξυπηρετούν μόνο στενές επαφές από οποιοδήποτε σχολείο. Οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες του συγκεκριμένου σχολείου θα προσέρχονται με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση από τις 8:00 π.μ. και μετά. Σημειώνεται ότι το μέτρο test to stay θα ανασταλεί από τις 15 Μαίου 2022.

3. Τονίζεται, εκ νέου, ότι δεν θα γίνονται διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα των κινητών μονάδων για κανέναν λόγο. Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται όπως προσαρμόζουν τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας έχοντας υπόψη το πρόγραμμα επισκέψεων των κινητών μονάδων δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα για σοβαρό λόγο δεν μπορεί να διενεργήσει το τεστ τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το ΥΠΠΑΝ για να μην μεταβαίνει άσκοπα η κινητή μονάδα στο σχολείο και να ενημερώνει ταυτόχρονα τους/τις μαθητές/μαθήτριες για να εξυπηρετηθούν από τις μονάδες δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ.Ηλίας Μαρκάτζιης

 Προϊστάμενος Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας

Κοιν. : Δ.Μ.Γ.Ε.
: Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε., Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2053