Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ελληνομάθειας 2021-2022


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ελληνομάθειας 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σάς πληροφορεί ότι μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των μαθητών/ριών του σχολείου σας στα δοκίμια του Προγράμματος Ελληνομάθειας, τα οποία χορηγήθηκαν την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2022.

Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα από την Ενιαία Βάση Δεδομένων μέχρι και την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022.

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε το εικονίδιο «Ενιαία Βάση Δεδομένων» (κάτω δεξιά).
  2. Eπιλέξτε τον Σύνδεσμο 4 «Αποτελέσματα Προγράμματος Ελληνομάθειας».
  3. Eπιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στην Ενιαία Βάση Δεδομένων (ΕΒΔ) που έχετε δημιουργήσει στον Σύνδεσμο 10 της ΕΒΔ.

Τονίζεται όπως, στα αποτελέσματα έχει πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Κ.Ε.Ε.Α. μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Ελληνομάθειας (http://keea- ellinomatheia.pi.ac.cy/ellinomatheia/) επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

Δρ Aθηνά Μιχαηλίδου                                         Δρ  Μάριος Στυλιανίδης
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου             Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας : Π.Ο.Ε.Δ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


634